20 กันยายน 2558 : นวพล นครหลวงโปรโมชั่น ดวลหมัดน็อกอิเหนา พาลูส บาราชาโน

ON SALE
25 JANUARY 2017
SHOW DATE
4 MARCH 2017
TICKET PRICE
100 / 300 / 500 / 1,500
SEATING PLAN
Click to View