"นิโคลีน-พิชาภา ลิมศนุกาญจน์" รองมิสเวิลด์ 2018 รับหน้าที่พิธีกรภาษาอังกฤษ ในงานกาล่าดินเนอร์มาลัยไนท์ ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี

Date:  24/06/2019   |   View:  439

     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2019 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทยและภรรยา เป็นเจ้าภาพจัดงานกาล่าดินเนอร์ “Malai Night” หรือ“ Night of the Garland” ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้น อาเซียนและคู่สมรสที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 การแสดงในงานกาล่าดินเนอร์ได้รับการคัดเลือกเพื่อแสดงศิลปะการฟ้อนรำและดนตรีที่สะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อการเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย “การเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน”
 
ภาพและข้อมูลจาก : Facebook - Miss Thailand World