2 เม.ย. นี้ พบกับ นิโคลีน ในพิธีเปิดศูนย์ CP-True Autistic Thai Foundation Vocational Training Center

Date:  1/04/2019   |   View:  201

   ภาพจาก Autistic Thai Foundation มูลนิธิออทิสติกไทย
 
     เนื่องด้วยทุกวันที่ 2 เมษายน United Nations หรือองค์การสหประชาชาติ ประกาศให้เป็น”วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก” ซึ่งจัดมาต่อเนื่อง 12 ปีเต็ม ด้วยความตระหนักว่า “จำนวนบุคคลที่มีภาวะออทิซึ่มทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น สถิติจากการสำรวจของหลายประเทศ พบสัดส่วนเด็กที่มีภาวะออทิซึ่ม สัดส่วนในเด็ก 59 คน จะพบเด็กที่มีภาวะออทิซึม 1คน เรียกแบบสัดส่วนว่า 1:59 
 
   ภาพจาก Autistic Thai Foundation มูลนิธิออทิสติกไทย
   
     โดย ในวันที่ 2 เมษายน นี้  พบกับ นิโคลีน-พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ ในพิธีเปิดศูนย์ CP-True Autistic Thai Foundation Vocational Training Center ซึ่งเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมบุคคลออทิสติกเข้าสู่การจ้างงานแห่งแรกของประเทศไทยและการอ่านสาสน์วันรณรงค์ตระหนักรู้ ออทิสติกโลก ณ มูลนิธิออทิสติกไทย ที่บางพรหม ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ข้อมูลจาก  Autistic Thai Foundation มูลนิธิออทิสติกไทย  และ Miss Thailand World

  ภาพจาก Miss Thailand World