นิโคลีนร่วมเดินแบบ มหกรรมแสดงความสามารถคนพิการ สร้างพลังที่ยิ่งใหญ่

Date:  11/02/2019   |   View:  161

     เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ที่ผ่านมา ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดงาน มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ “โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่”   โดยมี คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นประธานการเปิดงาน  งานนี้จัดโดย คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับภาคีคนพิการทั้งรัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนยอมรับ  เสริมสร้างความตระหนักรู้แก่สังคม ในศักยภาพคนพิการ
งานนี้ 
     ภายในงาน มีน้องๆ แสดงความสามารถพิเศษบนเวที รวมถึง  นิโคลีน-พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ ร่วมเดินแบบ กับน้องเยาวชนออทิสติกในครั้งนี้ด้วย  โดยใส่ชุด LOVE FOR ALL Dress  ชุดที่เข้ารอบ Top 5 World Desingner Award ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประกวดมิสเวิลด์ 2018 ออกแบบโดยคุณ ประภากาศ อังศุสิงห์ ดีไซเนอร์ชื่อดัง ซึ่งได้แนวความคิดมาจากโครงการ Love for All ของนิโคลีน ที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเด็กออทิสติกให้ออกสู่ระดับสากล