มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 ประกาศผลผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ทั้ง 59 คน

Date:  23/07/2018   |   View:  1,717

มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 ประกาศผลผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ 59 คน เพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือกพร้อมแถลงข่าวเปิดตัว 30 คนสุดท้าย วันพุธที่ 25 กรกฎาคมนี้ โดยลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 07.00 น.

***หมายเหตุ เจ้าหน้าที่กองประกวดฯ จะโทรหาผู้ผ่านเข้ารอบอีกครั้งค่ะ***

 

ประกาศผล รายชื่อและหมายเลขของผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ทั้ง 59 คน
 
1. 001 มานิตา ฟาร์เมอร์ (มานิต้า)
2. 002 ณัฏฐณิชา บุญปอง (การ์ตูน)
3. 003 สุมิตรา เนินพรหม (ลูกตาล)
4. 004 ณินทิรา จงสุขไว (ขิม)
5. 005 ศิริพร ผสมทรัพย์ (หญิง)
6. 006 อรสุฎา นาคเกษม (อุ้ม)
7. 007 สุกัญญา คนจริง (บุ๋มบิ๋ม)
8. 008 วรางค์ศิริ ธนจรัสวรภัทร์ (เม็ดนุ่น)
9. 009 กัลยรัตน์ ตั้งรัตนรังษี (เดียร์)
10. 010 กันยารัตน์ วัจรินทร์ (แนน)
11. 012 อรฤดี  แสนหล้า (หนูเล็ก)
12. 011 สุธิดา อัครเจริญสุข (โดโมะ)
13. 013 รักษิณา สิงหา (น้อง)
14. 014 แพรววนิต เรืองทอง (แพรว)
15. 015 นภา ศรีบุญเรือง (ลักกี๊)
16. 016 นาฎรินทร์ นิธิฉัตรทิพย์ (ปุ๋ย)
17. 017 มาฐิชชา เปลี่ยนวิถี (tisha)
18. 020 ณรินทร์ภัทร์ สุทธิโภชน์ (พลอยใส)
19. 021 ธัญลักษณ์ อยู่เจริญ (ชุ)
20. 022 ชลฉัตร เสงี่ยม (ฉัตร)
21. 024 ภัทรภร สนธิภักดิ์ (แพรววา)
22. 025 เพชรณภา ราศรีใส (จ๊ะโอ๋)
23. 026 อังคนา จรูญรัชฎ์ (เต้)
24. 027 ธันยา เต็งชัยศรี (ธันย่า)
25. 028 วิสุมิตรา ประยูรพันธ์ (ใบเตย)
26. 030 กิติยา ละอายทุกข์ (ทิยา)
27. 031 ปัญจพร ศรีสัตตรัตน์กุล (พีม)
28. 032 พรรณปพร สุขดี (neem)
29. 053 นางสาวชนัญชิดา วัฒนพิบูลไพศาล (เจนนี่)
30. 054 นางสาวพัชธารา วัฒนพิบูลไพศาล (เจเจ)
31. 055 นางสาวนาตยา วันชะเอม (สนุ๊ก)
32. 057 นางสาวพัชริดา ทองนิน (แพร)
33. 059 นางสาวศิริวรรณ คงคาสุริฉาย (แพร)
34. 060 นางสาวภัทรนันท์ ฟูแสง (มีน)
35. 061 นางสาวพรนภัส พลอยปาริชาติ (บีบี)
36. 064 นางสาวนิโคลีน พิชาภา บุญชู (นิโคลีน)
37. 065 นางสาวธิดารัตน์ อ่อนเส็ง (มิ่ง)
38. 066 นางสาวณัฏฐ์ชนานันท์ จันทิม (ฟาร์)
39. 067 นางสาวพิมพ์ณดา กิตติวิศาลวงศ์ (บี)
40. 068 นางสาวฐสิตา ธาดานุกูลวัฒนา (สุ่ย)
41. 070 วิริสา สุขสุรัติชัย (มายด์)
42. 071 นนท์ทิชา โคบายาชิ (มิจัง)
43. 073 อนิพรรณ เฉลิมบูรณะวงศ์ (นิต้า)
44. 074 คริสตินา ไพล์ชมันน์ (ติน่า)
45. 075 เฮลาน่า บุช (เลน่า)
46. 076 จินดาภา วัชรสินาพร (ปิ๊ง)
47. 077 อนุสรา ปัญญา (ไข่มุก)
48. 078 พราวรีวี  กิตติวรประสารน์ (แมงปอ)
49. 079 วณัสนันท์ จบละมุน (อาร์ม)
50. 081 ณัฐธิดา พึ่งนุ่น (พั้น)
51. 082 อรนารี วรรณประสาท (ครีม)
52. 084 ฤๅชนก มีแสง (เทวี)
53. 085 มินตรา ศัพทเสวี (มิน)
54. 086 คุณัญญา ชมภูหลง (แป้ง)
55. 087 ลลิตกาญจน์ พรนิพัทธ์กุล (ปิ่น)
56. 088 พีรชาดา ขุนรักษ์ (พลอยใส)
57. 089 นาต้าชา คลีเมนเตอร์ วิลสัน (นาต้า)
58. 092 ลลิตา  หงสะมัต (หมิว)
59. 090 วาสนา อินโฉมงาม (ลูกวาส)
 
ติดต่อกองประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 โทร 083 497 0399