เฟร้นฟราย - ไดร์ Miss Thailand World ร่วมเปิดงาน "เทศกาลไทย ณ นครโอซาก้า"

Date:  22/05/2017   |   View:  332

 
 
เฟร้นฟราย ธันยชนก มูลนิลตา  มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2015 และไดร์  จิณณ์ณิตา บุดดี มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2016 ร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาลไทย ณ นครโอซาก้า" ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 ณ สวนไทโยะ โนะ ฮิโรบะ บริเวณปราสาทโอซาก้า  และยังเดินร่วมชม "นิทรรศการเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช (พระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การเสด็จฯเยือนคันไซ พ.ศ.2506)" และร่วมแสดงชุด "นาฎยนารีศรีล้านนา" เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้คนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติรู้จัก ในงานนี้ โดยได้รับความสนใจจากคนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก  โดยงาน เทศกาลไทย ณ นครโอซาก้า ครั้งที่ 15 จะจัดขึ้น วันที่ 21 พ.ค. 60 อีกหนึ่งวัน