รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 28 คนสุดท้าย "มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014" จำนวน 75 คน

Date:  20/05/2014   |   View:  447

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 28 คนสุดท้าย "มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014" จำนวน 75 คน

อนึ่ง ไม่เรียงลำดับคะแนน และหมายเลข


โดยทางกองประกวดฯ จะโทรนัดหมายเวลา ผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อคัดเลือกรอบ 28 คนสุดท้าย ในวันพฤหัสบดีที่  22  พ.ค. 2557  ณ ชั้น 8  อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4

 

  ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น
1 ภัทลดา กุลภัคธนภัทร์ มิลค์
2 ลลิตา หงสะมัต หมิว
3 ศุภมาส ปิ่นทอง พลอย
4 วรรณกร หลักรอด ป๋อมแป๋ม
5 ปัญจพร ศรีสัตตรัตน์กุล ฟีม
6 ชลิดา กล่ำปาน แซนดี้
7 พิมพ์นารา เอี่ยมอ่อง นุกนิก
8 วัจฉรา นาคเกษม แนน
9 ปานตะวัน อ่ำภารัศมี โอ๊ค
10 พิชชาภา ลิ้มประเสริฐ แนน
11 วันทนีย์ ฟักแก้ว มินท์
12 สิขรินทร์ กิ่งนอก ซีเกมส์
13 กนิกนัญ ธัญญาณิชกุล กัณฑ์
14 ซาร่า เบรทช์เค่ ซาร่า
15 อริสา ไพศาขมาศ ปาล์ม
16 พัชรมัย บุญเลิศกุล แพรว
17 ณัฎฐา อินทรวงศ์ เดย์
18 ภริตา เจียโหงว ตีตี้
19 เจน มหาวัฒนานันท์ เจน
20 ปาริฉัตต์ ลิมปศรีตระกูล ป๊อป
21 สุภาพร บัวเทศ เนว
22 วนิดา บุญเพิ่ม กุญแจ
23 ภัคจิรา ฉัตรินีกูล บีเบลล์
24 ปาริชาติ บุญยืน ปอปลา
25 กวินทิพย์ ชัตตาร์ นับดาว
26 สุพิชฌาย์ เศรษฐวัฒนวงศ์ น้ำเพชร
27 สุภิตรา สมบูรณ์ศรี แอ็พ
28 ชญาณี ประทักษิณกวิน เบลล์
29 พรรณาภา กึ่งวงษ์ ฟ้า
30 ปรียานารถ ลายคราม แพลน
31 ชนนิกานต์ อานามวัฒน์ ปุยฝ้าย
32 แพรวโพยม ลักษิตานนท์ ข้าวโอ๊ต
33 ภัทรภร กระแสร์ภูกิจ ปีใหม่
34 พรสกุล คงแก้ว มอธ
35 กัลยรัตน์ มีรักษ์ สายป่าน
36 กุลธิดา พรพิชยานุรักษ์ เรย์
37 ชาคริยา เดชมาก แอนเดรีย
38 พุทธิดา สมัยนิยม มิ้นท์
39 พัชอร ธานีวัชรกุล หมวยลี่
40 ประภาพร มาติ๊บ บีบี
41 เบญญาภรณ์ พานเพชร ทราย
42 กัณฑมาศ คุณากรกวิน เชอรี่
43 นนธวรรณ ทองเหล็ง เมญ่า
44 ณัฐนันท์ ไพศาลตันติวงศ์ แอน
45 แจ๊คกี้ ลอว์เลส แจ๊คกี้
46 ธภวรรณ นามสาขา เบสท์
47 ศรัญญา ชโวญน์ รีด ญาณี
48 กมลวรรณ ฉิมพาลี นีน่า
49 ภัทรียา จิตจำเริญ จ๊ะจ๋า
50 กัณฐิกา มีเพียร กิ๊ก
51 น้ำทิพย์ จำปาน น้ำทิพย์
52 ภัทรพิศุทธ์ เนตรครุธ ลูกเนตร
53 ทัชชภร ใจซื่อ เฟิร์น
54 กันยารัตน์ วัจรินทร์ แนน
55 วีนัส นันทะชัย แพท
56 นิภาพร อุดราช น้ำหวาน
57 นรีดาว อิศรภักดี ลูกไม้
58 วธัญญา วัจนประดิษฐ์ กระติ๊บ
59 ธัญวลัย หงษ์ทอง นิว
60 วโรชาสิริ ทรงชน เอลลี่
61 ณัฐพร ดำพลงาม โดนัท
62 สุชานาถ หิรัญวิวัฒน์กุล แก้ม
63 ชุณิตา ว่องวิบูลย์รัตน์ แพรว
64 ปรียาภัทร ศิลาหอม น้องพลอย
65 คิมเบอร์ลี่ย์ ซิมิน ชง คิมเบอร์ลี่ย์
66 ศตพร ส่องแสงเจริญ หวาน
67 วิสุมิตรา ประยูรพันธ์ ใบเตย
68 นันท์นภัส วิทยาเรืองสุข ไข่มุก
69 ฉัตรฑริกา สิทธิพรม แคร์
70 เปรมา ทิพย์อักษร ทิป
71 จิตราพันธ์  จึงแย้มปิ่น ไหม
72 เมย์  สมานทรัพย์ เมด้า
73 สุนิดา  วาจาสิทธิ์ แป้ง
74 ภูษิดา  วรรณสอน ซาน์ยดาว
75 รสนันท์  หิรัญวิวัฒน์กุล พิม