นิโคลีน รองอันดับ 1 Miss World 2018 ร่วมงานในฐานะทูตโครงการรณรงค์ Thailand HPV Cervical Cancer Free

Date:  28/01/2020   |   View:  138

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นิโคลีน-พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ รองอันดับ 1 Miss World 2018 และ Miss Thailand World 2018 ได้เข้าร่วมงานในฐานะทูตโครงการรณรงค์ Thailand HPV Cervical Cancer Free #เอชพีวีไม่รู้ไม่ได้แล้ว ที่ CentralWorld โดยโครงการนี้จัดตั้งโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ขับเคลื่อนประเทศไทยปลอดโรคมะเร็งปากมดลูก เพิ่มสิทธิหญิงไทยตรวจคัดกรองด้วย “เอชพีวี ดีเอ็นเอ”

โดยในเดือนมกราคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูกสากล ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงได้จัดตั้งโครงการเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยห่างไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูก และทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งในงานนี้ยังได้ นิโคลีน
พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ Miss Thailand World 2018  ร่วมเป็นทูตรณรงค์ให้สตรีไทยได้รู้ถึงสิทธิการคัดกรอง รู้จักเชื้อไวรัสเอชพีวี เพื่อให้ผู้หญิงไทยเข้าใจและห่างไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูกมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.mileday365.com

ขอขอบคุณภาพจากเพจและเว็บไซต์ Stardom Asia Co., Ltd.www.mileday365.com

_______________________________________
 
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
 
Website : www.missthailandworld.net
 
Facebook :  www.facebook.com/MissthailandworldBectero/, www.facebook.com/MissWorldThailand/
 
Instagram : @missthailandworld_official
 
Twitter :  @MTW_Officialth