เกรซ นรินทร มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 ทำกิจกรรมโครงการ “หัวใจมีหู HEART WITH EARS” เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

Date:  10/09/2019   |   View:  92

     เกรซ นรินทร ชฎาภัทรวรโชติ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019  แบรนด์แอมบาสเดอร์ กรมสุขภาพจิต ร่วมงานพร้อมทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตาย โครงการ “หัวใจมีหู HEART WITH EARS” เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กันยายนของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมรับบทบาทของการเป็นผู้ฟังที่ดี โดยเริ่มต้นจากการรับฟังคนในครอบครัว คนใกล้ชิด ให้ได้ระบายความเครียด ความทุกข์ในใจ ให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้ลดการสูญเสีย และลดอัตราการฆ่าตัวตายในสังคมไทย ณ ลานกิจกรรมสยามสแควร์