นิโคลีน รองอันดับ1 มิสเวิลด์ 2018 ร่วมเป็นกรรมการในการประกวด GSB Brand Ambassador 2019

Date:  20/08/2019   |   View:  148

    นิโคลีน รองอันดับ1 มิสเวิลด์ 2018

ร่วมเป็นกรรมการในการประกวด GSB Brand Ambassador 2019

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา นิโคลีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ รองอันดับ1 มิสเวิลด์ 2018 และ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 ทำหน้าที่เป็นกรรมการในการประกวด GSB Brand Ambassador 2019  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
     สำหรับผู้ได้รับตำแหน่ง GSB Brand Ambassador 2019 จำนวน 10 คน จะได้รับเงินรางวัล คนละ 300,000 บาท พร้อมสายสะพาย และทำหน้าที่ Brand Ambassador ให้กับธนาคารออมสินเป็นระยะเวลา 2 ปี ได้แก่ 1.คุณธัญชนก อำพลพงษ์ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก 2.คุณบุณยาพร ปิ่นสอางค์ ธนาคารออมสินภาค 6 3.คุณกรรวี มูลฟู ธนาคารออมสินภาค 9 4.คุณขนิษฐา เผื่อนทอง ธนาคารออมสินภาค 15 5.คุณวิลาวัลย์ หนูกลัด ธนาคารออมสินภาค 16 6.คุณปรีชญา ลีลานุวัฒน์กุล ฝ่ายธุรกิจปริวรรต 7.คุณกัญญ์วรา เชียงการ ธนาคารออมสินภาค 7 8.คุณฉัตธิมา ฦๅชา ธนาคารออมสินภาค 11 9.อพัชชา สีงาม ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และ 10.คุณปิยะพร ไชยเลิศ ฝ่ายบริหารการขายธุรกิจลูกค้าบุคคล
     นอกจากนี้ ยังมีรางวัลสาวงามบุคลิกภาพดี รางวัลสาวงามมิตรภาพ รางวัลสาวขวัญใจออมสิน รางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว มีดังนี้ คุณขนิษฐา เผื่อนทอง ธนาคารออมสินภาค 15 รางวัลสาวงามบุคลิกภาพดี คุณเนติมา อนุจันทร์ ธนาคารออมสินภาค 1 รางวัลสาวงามมิตรภาพ คุณฉัตธิมา ฦๅชา ธนาคารออมสินภาค 11รางวัลสาวขวัญใจออมสิน และคุณสภัทรา เจริญสุข ธนาคารออมสินภาค 5 รางวัลขวัญใจมหาชน
ข้อมูลจาก: http://bit.ly/2Z9IWKw