2สาวงามจากเวที MissThailandWorld2019 ปลื้มปีติเข้าเฝ้าขอพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Date:  9/08/2019   |   View:  122

     เกรซ-นรินทร ชฎาภัทรวรโชติ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 และ แผ่นฟิลม์-พมลชนก ดิลกรัชตสกุล รองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 ปลื้มปีติเข้าเฝ้าขอพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร