ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ